Aktualności

102. rocznica istnienia sieci Archiwów Państwowych w odrodzonej Polsce

07 Lutego 2021


102 lata temu, 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, dając fundament do budowy i rozwoju współczesnej sieci Archiwów Państwowych

Dekret regulował wszystkie podstawowe kwestie funkcjonowania Archiwów Państwowych, tworzonych niemal od początku po ponad 120 latach zaborów. W oparciu o ten akt prawny zorganizowano pierwszą sieć, obejmującą 5 archiwów zlokalizowanych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Archiwum Wojskowe). Dokument skrystalizował także misję państwowej służby archiwalnej, którą do dziś jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

Z okazji rocznicy prezentujemy specjalny spot, opowiadający o historii i działalności państwowej sieci archiwalnej z udziałem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka i pracowników Archiwów Państwowych.


W filmie wystąpili: dr Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Maciej Hubka (Archiwum Państwowe Piotrków Trybunalskim), Dorota Gębicka (Archiwum Akt Nowych), prof. Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych), Konrad Szuba (NDAP), Katarzyna Zajkowska (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Justyna Soliwoda (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Joanna Chojecka – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Katarzyna Kiliszek (NDAP), Anna Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych), Andrzej Drakoniewicz (Archiwum Państwowe w Łodzi).


Pełna treść Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami na Szukaj w Archiwach.

Zobacz, jak wyglądał jubileusz 100-lecia Archiwów Państwowych.