Aktualności

2019 rokiem jubileuszu 100-lecia sieci archiwów państwowych

30 Grudnia 2019


Mijający rok 2019 upłynął pod znakiem obchodów 100. rocznicy utworzenia sieci archiwów państwowych. Zapraszamy na filmowe podsumowanie najważniejszych jubileuszowych wydarzeń!

W 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, dając impuls do powstania sieci archiwów państwowych w niepodległej Polsce. Utworzenie państwowej sieci archiwalnej stanowiło fundament budowy administracji nowoczesnego państwa.

Z okazji 100. rocznicy podpisania dekretu zorganizowanych zostało w tym roku wiele atrakcyjnych wydarzeń: wystaw, konferencji, seminariów, projekcji filmowych, warsztatów, lekcji archiwalnych i innych ciekawych projektów.

7 lutego 2019 roku, dokładnie w setną rocznicę ustanowienia Dekretu, w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Archiwisty oficjalnie inaugurująca całoroczne obchody (więcej: Inauguracja obchodów 100. rocznicy utworzenia archiwów państwowych).  W marcu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi Piotr Zawilski podpisali z Prezydent Miasta Łodzi Hanną Zdanowską umowę o zamianie nieruchomości między Miastem Łódź a Archiwum Państwowym w Łodzi. Na przejętej przez archiwum działce powstanie obiekt pozwalający na zabezpieczenie potrzeb dotyczące m.in. przechowywania dokumentacji na najbliższe 30 lat (więcej: Podpisanie umowy o zamianie nieruchomości między Miastem Łódź a Archiwum Państwowym w Łodzi).

W czerwcu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów wraz z premierą zupełnie nowej odsłony serwisu Szukaj w Archiwach (więcej: XII Międzynarodowy Dzień Archiwów i premiera nowej odsłony Szukaj w Archiwach) oraz konferencja „Archiwa polskie i ukraińskie wobec wyzwań współczesności – podobieństwa i specyfika” (więcej: Polsko-ukraińska konferencja archiwalna), a Archiwum Państwowe w Płocku świętowało swoje stulecie w państwowej służbie archiwalnej (więcej: Obchody stulecia Archiwum Państwowego w Płocku w państwowej służbie archiwalnej).

W lipcu w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbyła się uroczystość okazania oryginału aktu Unii Lubelskiej w 450. rocznicę zawarcia. Bezcenny dokument był przez niemal dwa tygodnie dostępny dla publiczności (więcej: Uroczystość okazania oryginału aktu Unii Lubelskiej w 450. rocznicę zawarcia).

Pod koniec sierpnia w Archiwum Państwowym w Opolu odbyły się obchody Roku Powstań Śląskich. Podczas uroczystości zaprezentowano m.in. stronę internetową Archiwów Państowych Powstańcy Śląscy: http://www.powstancyslascy.pl/ (więcej: Obchody Roku Powstań Śląskich w Archiwach Państwowych).

We wrześniu jubileusz 100-lecia obchodziło Archiwum Państwowe w Lublinie (więcej: Jubileusz 100-lecia Archiwum Państwowego w Lublinie). Przedstawiciele archiwów państwowych brali również czynny udział w XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich (więcej: Archiwa państwowe na XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich). Pod koniec miesiąca zainaugurowano projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej, mający podnieść świadomość wartości i potrzeby właściwego zabezpieczenia rodzinnych pamiątek (więcej: Inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej). W ramach projektu 30 września, w Dniu Archiwisty, w archiwach państwowych w całym kraju odbyły się warsztaty „Zostań Rodzinnym Archiwistą” z opracowywania, zabezpieczania i digitalizacji domowych archiwaliów (więcej: Warsztaty “Zostań Rodzinnym Archiwistą” w archiwach państwowych).

Z początkiem października siedziba Archiwum Państwowego w Białymstoku zdobyła główną nagrodę w konkursie AEDIFICIUM 2015-2019, który honoruje najlepsze realizacje architektoniczne na terenie województwa podlaskiego (więcej: Siedziba Archiwum Państwowego w Białymstoku z główną nagrodą w konkursie AEDIFICIUM 2015-2019). W połowie miesiąca w Łodzi odbyła się konferencja „Archiwa Kościelne w Niepodległej Polsce” (więcej: Konferencja „Archiwa Kościelne w Niepodległej Polsce”). Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprezentowało w październiku publikację z serii „Sto dokumentów na stulecie. Wybór materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu”.

W listopadzie miały miejsce uroczystości poświęcone życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego (więcej: Obchody poświęcone życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego). Wystawę „Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych” wciąż można oglądać w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28. Wstęp bezpłatny.

Grudzień rozpoczęła konferencja „System ADE – archiwalny kurs na innowacje” prezentująca system Archiwum Dokumentów Elektronicznych (więcej: Konferencja „System ADE – archiwalny kurs na innowacje”). 5 grudnia jubileusz 100-lecia obchodziło Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Tego dnia odbyło się również podsumowanie 100-lecia utworzenia sieci archiwów państwowych (więcej: Obchody stulecia Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i podsumowanie stulecia państwowej sieci archiwalnej). 

Obchody Stulecia Archiwów zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, a także Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.