Aktualności

103. lata Archiwów Państwowych w odrodzonej Polsce

103 lata temu, 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, dając fundament do budowy i rozwoju sieci archiwów państwowych w niepodległej Polsce

Dekret regulował wszystkie podstawowe kwestie funkcjonowania Archiwów Państwowych, tworzonych niemal od początku po ponad 120 latach zaborów. W oparciu o ten akt prawny zorganizowano pierwszą sieć, obejmującą 5 archiwów zlokalizowanych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Archiwum Wojskowe). Dokument skrystalizował także misję państwowej służby archiwalnej, którą do dziś jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

07 Lutego 2022

103 lata temu, 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, dając fundament do budowy i rozwoju sieci archiwów państwowych w niepodległej Polsce

Dekret regulował wszystkie podstawowe kwestie funkcjonowania Archiwów Państwowych, tworzonych niemal od początku po ponad 120 latach zaborów. W oparciu o ten akt prawny zorganizowano pierwszą sieć, obejmującą 5 archiwów zlokalizowanych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Archiwum Wojskowe). Dokument skrystalizował także misję państwowej służby archiwalnej, którą do dziś jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

Dziś Archiwa Państwowe to organizacja o strukturze sieci – składająca się z 33 archiwów wraz z podlegającymi im 39 oddziałami zamiejscowymi i 3 ekspozyturami zlokalizowanymi w całej Polsce – dążąca do zrównoważonego rozwoju, dbająca o przeszłość, osadzona w teraźniejszości i nastawiona na przyszłość. Na jej czele stoi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, którym od 2019 r. jest dr Paweł Pietrzyk.

To dzięki zgromadzonym w Archiwach Państwowych materiałom archiwalnym – autentycznym i wiarygodnym źródłom historycznym oraz zaangażowaniu naszych archiwistów można poznawać i zrozumieć przeszłość. U nas o historii można nie tylko usłyszeć czy przeczytać, ale też realnie jej dotknąć i poczuć. To jedyne takie miejsce, gdzie tak namacalnie doświadczysz tego, co było.

Jednocześnie Archiwa Państwowe są instytucją otwartą i z optymizmem patrzącą w przyszłość. Inwestujemy w nowe budynki i technologie cyfrowe, pozwalające nam zarówno zabezpieczać zbiory historyczne, jak i dokumentować teraźniejszość. Nieustannie zmieniamy się dla Was!

Zapraszamy do Archiwów Państwowych!

Pełna treść Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami na Szukaj w Archiwach.

Zobacz, jak wyglądał jubileusz 100-lecia Archiwów Państwowych.