Aktualności

105. lat sieci Archiwów Państwowych

105 lat temu, 7 lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, stanowiący fundament do budowy i rozwoju sieci Archiwów Państwowych w niepodległej Polsce

07 Lutego 2024
Karty dekretu leża w szklanej gablocie wystawowej

105 lat temu, 7 lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, stanowiący fundament do budowy i rozwoju sieci Archiwów Państwowych w niepodległej Polsce

Dekret regulował wszystkie kluczowe aspekty funkcjonowania Archiwów Państwowych, tworzonych niemal od podstaw po latach zaborów. Skrystalizował także misję państwowej służby archiwalnej. Do dziś jest nią trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

Pierwsza sieć obejmowała 5 archiwów zlokalizowanych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Archiwum Wojskowe) oraz archiwa miejscowe w Lublinie, Piotrkowie i Płocku. Obecnie w skład sieci wchodzą 33 Archiwa Państwowe – 3 archiwa o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz 30 archiwów o charakterze regionalnym wraz z oddziałami zamiejscowymi.

Zobacz mapę.

W Archiwach Państwowych gromadzimy, przechowujemy, zabezpieczamy i udostępniamy świadectwa przeszłości – od wieków średnich aż po czasy najnowsze.

Dbamy o dziedzictwo przeszłości, harmonijnie wpisujemy nasze działania w teraźniejszość i koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju dla przyszłości. Inwestujemy w nowe budynki i technologie cyfrowe, pozwalające nam zarówno zabezpieczać zbiory historyczne, jak i dokumentujące bieżące wydarzenia.

Dzięki zgromadzonym w Archiwach Państwowych materiałom archiwalnym – stanowiącym autentyczne i wiarygodne źródła historyczne – oraz zaangażowaniu naszych archiwistów, nasi użytkownicy mogą zgłębiać i zrozumieć przeszłość, odkrywać ślady własnej działalności i dzieje swoich przodków.

Dowiedz się o nas więcej.

Zapraszamy do Archiwów Państwowych!

Pełna treść Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami na Szukaj w Archiwach.

Zobacz, jak wyglądał jubileusz 100-lecia Archiwów Państwowych.