Aktualności

Akademia Zarządzania Bezpieczeństwem

Zgłoś się do Akademii Zarządzania Bezpieczeństwem dla Archiwów Państwowych!

Wszystkich chętnych pracowników sieci Archiwów Państwowych, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do udziału w projekcie Akademia Zarządzania Bezpieczeństwem.

 

23 Marca 2023
Grafika. człowiek w kasku wskazuje na tarczę z symbolem

Zgłoś się do Akademii Zarządzania Bezpieczeństwem dla Archiwów Państwowych!

Wszystkich chętnych pracowników sieci Archiwów Państwowych, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do udziału w projekcie Akademia Zarządzania Bezpieczeństwem.

 

Celem Akademii jest przygotowanie uczestników –  w sferach poznawczej, praktycznej i motywacyjnej – do realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej w Archiwach Państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności z tego zakresu i pożądanych zachowań. W dobie różnego rodzaju zagrożeń fundamentalną sprawą jest troska o bezpieczeństwo społeczeństwa i dóbr kultury, poprzez wzmacnianie odporności i wiedzy w sferze cywilnej w ramach uczestnictwa w specjalistycznym kursie dla osób cywilnych.

Podstawowe informacje

Organizator – Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Odbiorcy – 20 pracowników sieci Archiwów Państwowych odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa.

Czas trwania – 14-dniowy cykl szkoleń teoretyczno-praktycznych prowadzonych w formule hybrydowej – 9 dni w formule online, 5 dni w formie stacjonarnej.

Termin realizacji – kwiecień-listopad 2023 r.

Zasady finansowania – całkowity koszt udziału w Akademii ponosi Archiwum Państwowe, w którym zatrudniony jest uczestniczący w Akademii pracownik.

Sposób realizacji

Zajęcia teoretyczne online:

 • będą prowadzone w formie wykładu konwersatoryjnego – krótkie bloki informacyjne, prowadzone z wykorzystaniem wykładu klasycznego, przeplatane metodami nauczania-uczenia się aktywizującego uczestników,
 • z zastosowaniem aplikacji MsTeams, która pozwoli na przeprowadzenie Akademii bez przeszkód;
 • metodami stosowanymi przez prowadzących, w zależności od podejmowanej tematyki, będą praca w grupach, analiza przypadków czy burza mózgów.

Zajęcia praktyczne:

 • będą realizowane stacjonarnie – miejsca realizacji znajdą Państwo w załączniku do informacji o projekcie,
 • metodą szkolenia będą ćwiczenia, poprzedzone pokazem z instruktażem,
 • umiejętności praktyczne, nabywane przez uczestników na poligonie pożarniczym, będą realizowane w małych grupach ćwiczeniowych pod opieką instruktora. Na takich samych zasadach odbędą się zajęcia praktyczne z zakresu pomocy przedmedycznej,
 • dwa dni szkoleniowe obejmą ćwiczenia z zakresu ewakuacji:
  • wycieczka dydaktyczna w wybranym warszawskich archiwum – w tym dniu praktyką zostaną objęte wybrane aspekty ewakuacji,
  • kompleksowe przeprowadzenie ewakuacji wybranego warszawskiego archiwum – w ramach tych zajęć uczestnicy będą musieli wykorzystać wszystkie uzyskane na szkoleniu umiejętności.

Całe szkolenie zakończy dzień podsumowujący, przeprowadzony on-line, o charakterze seminaryjnym. Zostaną na nim przedstawione informacje na temat ewaluacji całego szkolenia oraz – ze wsparciem ekspertów – zostanie omówiony krok po kroku przebieg ćwiczeń z zakresu ewakuacji.

Program

Program Akademii obejmuje następujące moduły:

 1. System administracji rządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa;
 2. Podstawy nauki o bezpieczeństwie;
 3. Zarządzanie kryzysowe;
 4. Planowanie cywilne;
 5. Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem;
 6. Logistyka sytuacji kryzysowych;
 7. Podstawy cyberbezpieczeństwa;
 8. Informacja niejawna;
 9. Ratownictwo cywilne, pierwsza pomoc przedmedyczna, ochrona przeciwpożarowa;
 10. Specyfika bezpieczeństwa w archiwach i ewakuacji dóbr kultury.

Korzyści

Spodziewane korzyści wynikające z udziału w projekcie to:

 • zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia, które przygotują uczestników w sferach poznawczej, praktycznej i motywacyjnej – do realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej w sieci Archiwów Państwowych
 • możliwość spotkań z doświadczoną kadrą dydaktyczną SGSP, która w zakresie praktycznym podzieli się swoim doświadczeniem, które następnie może być wykorzystane w sieci AP celem zapewnienia jak najwyższej jakości bezpieczeństwa,
 • odbycie ćwiczeń z ratownikami dbającymi o bezpieczeństwo wewnętrzne (strażacy, ratownicy medyczni) pozwoli na ukształtowania umiejętności współpracy ze służbami na wypadek sytuacji kryzysowej w archiwach,
 • możliwość podzielenia się dotychczasowymi: wiedzą i doświadczeniem (przykładami z codziennej pracy) z innymi pracownikami AP biorącymi udział w AZB,
 • podniesienie swoich kompetencji,
 • możliwość wzajemnego poznania się i umocnienia kontaktów między pracownikami AP,
 • możliwość przekazywania zdobytych wiedzy i umiejętności innym pracownikom AP, w którym jest się zatrudnionym,
 • otrzymanie certyfikatu po ukończeniu AZB.

Zasady rekrutacji

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest:

 • w pierwszym etapie rekrutacji do projektu:
  • wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego,
  • wyrażenie zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez NDAP i SGSP – w tym samym formularzu;
 • w drugim etapie rekrutacji do projektu (tj. po wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w AZB): uzyskanie pisemnej zgody pracodawcy – dyrektora Archiwum Państwowego, w którym jest się zatrudnionym – na udział w projekcie.

Rekrutacja trwa od 23 marca do 3 kwietnia 2023 r.

W przypadku dodatkowych pytań, należy kontaktować się z Agata Gruszczyńską, tel. 22 56 54 675 lub 532 391 490.

Zgłoś się

Zgłoś swój udział w Akademii Zarządzania Bezpieczeństwem!

Rozpocznij wypełnianie formularza zgłoszeniowego.

Uwaga! Zanim zaczniesz wypełniać formularz, możesz zobaczyć, jak on wygląda i jakie dane będą Ci potrzebne do jego wypełnienia.