Aktualności

„Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – szansą na rozwój infrastruktury

02 Lutego 2022

Ruszamy z postępowaniem na wybór partnera prywatnego dla projektu pt. „Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”! Celem inwestycji jest poprawienie możliwości gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz optymalizacja warunków ich przechowywania w 5 obiektach

W ramach realizacji przedsięwzięcia powstaną nowoczesne, wielofunkcyjne, specjalistyczne budynki Archiwów Państwowych w: Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Szczecinie o łącznej szacowanej powierzchni użytkowej 28 021,37 m2.

Zadaniem partnera prywatnego będzie kompleksowa usługa polegająca na:

  • zaprojektowaniu lub wykorzystaniu, zweryfikowaniu i optymalizacji już wykonanych projektów budynków, koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
  • budowie, przebudowie lub rozbudowie istniejących budynków Archiwów Państwowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
  • sfinansowaniu inwestycji,
  • utrzymaniu powstałej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury w okresie 25 lat.

Zobacz ogłoszenie o zamówieniu oraz opis potrzeb i wymagań.

To kolejne działanie mające rozwinąć i wzmocnić infrastrukturę sieci Archiwów Państwowych – obok zrealizowanej w ostatnich latach budowy Archiwum Narodowego w Krakowie i rozbudowy Archiwum Państwowego w Suwałkach, a także realizowanych obecnie inwestycji w Archiwach Państwowych w Bydgoszczy i Katowicach oraz nowosądeckim oddziale Archiwum Narodowego w Krakowie.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Polskim Funduszem Rozwoju, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest elementem realizacji Strategii Rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021 -2030.