Aktualności

I etap termomodernizacji Archiwów Państwowych – podsumowanie

Archiwa Państwowe czekają rewolucyjne zmiany! 27 budynków w 20 Archiwach Państwowych na terenie całej Polski przejdzie kompleksową termomodernizację dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Dzisiaj odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce – etap I – przygotowanie dokumentacji”.

14 Grudnia 2023
Ktoś przegląda materiały ze zdjęciami obiektów przeznaczonych do termomodernizacji.

Archiwa Państwowe czekają rewolucyjne zmiany! 27 budynków w 20 Archiwach Państwowych na terenie całej Polski przejdzie kompleksową termomodernizację dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Dzisiaj odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce – etap I – przygotowanie dokumentacji”.

– Jest to dla nas projekt o charakterze wręcz strategicznym. Z kilku powodów – mówił na spotkaniu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Przede wszystkim dlatego, że będzie dotyczył dużej liczby budynków zajmowanych przez Archiwa Państwowe w całej Polsce. Archiwa Państwowe to sieć 33 archiwów w całym kraju, ale rozlokowanych w ponad 100 różnych budynkach. Zazwyczaj niestety są to budynki, których przeznaczeniem od początku nie było to, żeby być budynkiem archiwalnym, czyli przeznaczonym do tego, żeby przechowywać w nim we właściwych warunkach narodowy zasób archiwalny. Dzięki projektowi termomodernizacji 27 obiektów zostanie do tego dostosowane. I dla mnie, jako Naczelnego Dyrektora, jest to rzecz kluczowa. Każda inwestycja w Archiwa Państwowe jest tak naprawdę inwestycją w struktury państwa, w administrację państwową.

O funduszach UE na kulturę w nowej perspektywie finansowej opowiedziała dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN dr Monika Smoleń-Bromska. Doświadczeniami z wdrażania termomodernizacji w szkołach artystycznych podzielił się z uczestnikami wydarzenia zastępca dyrektora Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKIDN Przemysław Niedźwiecki. Realizację I etapu projektu termomodernizacji Archiwów Państwowych podsumowała dyrektor Departamentu Rozwoju Archiwów w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Agata Bednarczyk.

Celem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków Archiwów Państwowych. To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, która przyczyni się m.in. do:

  • ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”,
  • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
  • większej energooszczędności budynków.

Realizacja projektu zapewni także właściwe i bezpieczne warunki przechowywania państwowego zasobu archiwalnego. Pierwszy etap projektu polegał na opracowaniu dokumentacji (inwentaryzacji budowlanych, audytów energetycznych, decyzji środowiskowych, a na ich podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, które posłużą w drugim etapie do przeprowadzenia inwestycji budowlanych).

Pierwszy etap projektu polegał na opracowaniu dokumentacji. Przygotowano już inwentaryzacje budowlane, audyty energetyczne, decyzje środowiskowe, a na ich podstawie dokumentacje projektowo-kosztorysowe, które posłużą w drugim etapie do przeprowadzenia inwestycji budowlanych.

Więcej o projekcie w zakładce Termomodernizacja.


Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki i działania 1.3 Wpieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Drugi etap – realizacja prac budowlanych – rozpocznie się w 2024 roku. Projekt realizowany będzie w trybie niekonkurencyjnym w ramach działania FENX.01.01 „Efektywność energetyczna” Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Beneficjentem Projektu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a partnerem Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.