Aktualności

Jubileuszowa publikacja „Archiwa w Niepodległej 1919-2019 : stulecie archiwów państwowych”

Prezentujemy wyjątkową publikację wydaną z okazji jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Archiwów Państwowych w odrodzonej Polsce

Wydawnictwo albumowe poświęcone jest stuleciu powstania polskiej służby archiwów w odrodzonej Polsce, przypadającego w rocznicę podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o archiwach państwowych i opiece nad archiwaliami z dnia 7 lutego 1919 r.

07 Lutego 2019
Książka Archiwa w Niepodległej w czerwonej oprawie

Prezentujemy wyjątkową publikację wydaną z okazji jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Archiwów Państwowych w odrodzonej Polsce

Wydawnictwo albumowe poświęcone jest stuleciu powstania polskiej służby archiwów w odrodzonej Polsce, przypadającego w rocznicę podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o archiwach państwowych i opiece nad archiwaliami z dnia 7 lutego 1919 r.

Edycja zawiera opracowania wybitnych współczesnych archiwistów, w których omawiają oni kontekst historyczny, uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne budowy sieci archiwów państwowych w Polsce po 1918 r., a także ich relacji międzynarodowych. Wydawnictwo zawiera ponadto ok. 80 reprodukcji dokumentów źródłowych (w tym dekretu archiwalnego 1919 r., publikowanego po raz pierwszy w tej formie), fotografii wybitnych postaci archiwistyki tamtego okresu, budynków archiwów i in.  Reprodukcje zaopatrzone zostały w komentarz historyczny, dotyczący przedstawionego wydarzenia lub osobny szczegółowy opis źródłowy.  Publikację zamyka podstawowa bibliografia dziejów archiwów polskich.

Książka jest dostępna do pobrania w Katalogu.