Aktualności

Konferencja „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” – zaproszenie

30 Października 2019


W dniach 2-3 grudnia br. w Warszawie odbędzie się Konferencja „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) zakłada stworzenie nowego systemu informatycznego, który umożliwi przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych. Jednym z głównych źródeł pochodzenia tych materiałów będą funkcjonujące w podmiotach administracji publicznej systemy EZD.

Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka dokumentów elektronicznych i systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, porządkowania i przejmowanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej, metadanych i paczek archiwalnych. Zaprezentowany zostanie również sam system Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji do 15 listopada br. na adres: itarnowska[at]archiwa.gov.pl

DATA: 2 – 3 grudnia 2019
MIEJSCE: pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie
Sala pod kopułą, w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

zaproszenie

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych realizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.