Aktualności

Konferencja „Efektywność w PPP”

We wtorek w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja „Efektywność w PPP”, poświęcona wzmacnianiu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów inwestycyjnych, ze szczególnym akcentem na projekty dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej. W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w wydarzeniu wziął udział jego zastępca Ryszard Wojtkowski

21 Września 2023
Dyrektor Ryszard Wojtkowski stoi za mównicą.

We wtorek w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja „Efektywność w PPP”, poświęcona wzmacnianiu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów inwestycyjnych, ze szczególnym akcentem na projekty dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej. W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w wydarzeniu wziął udział jego zastępca Ryszard Wojtkowski

Dyrektor Wojtkowski zaprezentował zebranym projekt „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w latach 2023-2052” w wystąpieniu pt. „Pakietowy rządowy projekt budowy i utrzymania Archiwów Państwowych”.

Projekt obejmuje inwestycje w pięciu Archiwach Państwowych w: Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Szczecinie. W ramach jego realizacji powstaną nowoczesne, wielofunkcyjne, specjalistyczne obiekty Archiwów Państwowych o łącznej szacowanej powierzchni użytkowej ponad 28 tysięcy m2. 

Realizacja projektu jest zadaniem pionierskim i nowatorskim w obszarze kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz administracji rządowej.

Ze względu na specyfikę budynków archiwów, polegającą na ich powtarzalności w zakresie przeznaczenia, funkcji i zadań, które będą w nich realizowane, w projekcie przyjęto proponowane przez MFiPR rozwiązanie „pakietowania”, tzn. ujęcia w projekcie kilku budynków realizowanych w kilku miejscach.

Promotorem projektu jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskim Funduszem Rozwoju S.A., przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz fotogalerię i prezentacje z konferencji.