Aktualności

Konserwacja 9 rękopisów z XV i XVI wieku w Kłodzku

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku przeprowadzono 6 etap prac w ramach projektu OD-NOVA. Konserwacji i restauracji poddano dziewięć dokumentów cesarskich, królewskich, książęcych i kościelnych spisanych na pergaminie z XV i XVII wieku oraz jeden wyjątkowy poszyt

17 Czerwca 2024
Konserwator oczyszcza pieczęć pędzelkiem.

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku przeprowadzono 6 etap prac w ramach projektu OD-NOVA. Konserwacji i restauracji poddano dziewięć dokumentów cesarskich, królewskich, książęcych i kościelnych spisanych na pergaminie z XV i XVII wieku oraz jeden wyjątkowy poszyt

W wyniku realizacji zadania ocalono dokumenty niezwykle cenne dla historii regionu i kościoła, o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej. Bez przeprowadzonych w ramach projektu działań nie przetrwałyby kolejnych lat.

– Wielką wartością tego projektu jest jego ciągłość, bowiem to już szósty z kolei etap prac ratunkowych i konserwatorskich. Stały skład osobowy zespołu gwarantuje konsekwentne realizowanie zadania, którego celem jest zabezpieczenie, spisanie, zbadanie i bezpieczne udostępnianie dokumentów, bardzo bogatego zbioru muzykaliów oraz towarzyszących im przepięknych i niezwykle cennych pieczęci jako świadectwa prawie tysiącletniej historii regionu i historii Europy – mówi Henryka Szczepanowska, koordynatorka prac.

W ramach 6 etapu projektu OD-NOVA dokonano napraw wielu zniszczeń mechanicznych i mikrobiologicznych pergaminów i pieczęci, wraz z pełną dokumentacją prac i badań w formie opisowej, fotograficznej i multimedialnej. Wszystkie dokumenty zostały zapakowane w pudła chroniące obiekty oraz pozwalające w sposób bezpieczny je okazywać i przeglądać.

Życiorys i skrzynia skarbów

Jeden z dokumentów – poszyt z przełomu XV I XVI w. sporządzony na papierze czerpanym pochodzącym z młyna dusznickiego – to kopia prawdopodobnie najstarszego dokumentu średniowiecznego z życiorysem arcybiskupa praskiego Arnosta, fundatora kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku.

Dokument zostanie jednym z elementów tegorocznych obchodów 660. rocznicy śmierci arcybiskupa Arnosta. Zostanie przetłumaczony i przedstawiony na planowanej z tej okazji konferencji, a jego treść posłuży za podstawę do realizacji fabuły przedstawienia teatralnego oraz gry miejskiej. Planowany termin wydarzeń to wrzesień 2024 r.

Podczas prac odnaleziono również tajemniczą skórzaną szkatułę, pochodząca prawdopodobnie z komory grobowej arcybiskupa Arnosta. Zawiera ona wklejke ze spisem przedmiotów w niej zdeponowanych. W szkatule miały być przechowywane srebrne naczynia m.in. kielichy, patena i monety. Część tych przedmiotów (kielich, patera) znajduje się dziś w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej jako ekspozycja stała, pozostałe nie zostały odnalezione.

Wszystkie rezultaty prac badawczych i konserwatorskich oraz dokumenty po konserwacji, zapakowane w specjalne ekspozytory, są dostępne w archiwum Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, Plac Kościelny 9.

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, dzięki któremu wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju. Organizujemy go od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach konkursów przeprowadzonych w latach 2016-2023, dofinansowaliśmy już 153 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie około 7,5 mln zł.

Wybór projektów do tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024” został zakończony. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zachęcamy do śledzenia informacji o postępach prac i kolejnych naborach.