Aktualności

Konserwacja archiwaliów zebrzydowickich bonifratrów

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Konwencie Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach poddano konserwacji 7 ksiąg z lat 1610-1941

Odnowione obiekty zawierają dokumenty fundacyjne klasztoru, wykaz papierów wartościowych i kapitałów będących w posiadaniu konwentu, dokumenty kasowe, dokumentację o charakterze fiskalnym oraz informacje o opatrzonych pacjentach.

16 Maja 2023
Dwa fragmenty papieru i koperta z pieczęcią leżą na stoliku.

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Konwencie Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach poddano konserwacji 7 ksiąg z lat 1610-1941

Odnowione obiekty zawierają dokumenty fundacyjne klasztoru, wykaz papierów wartościowych i kapitałów będących w posiadaniu konwentu, dokumenty kasowe, dokumentację o charakterze fiskalnym oraz informacje o opatrzonych pacjentach.

Znajdują się w nich ciekawe dane. Przykładowo Księga chorych jest jednym z niewielu świadectw istotnej roli, jaką w życiu społeczności lokalnej odgrywał szpital bonifratrów w Zebrzydowicach w czasie II wojny światowej. Niewielki szpital bonifratrów uratował w ciągu kilku lat wojennej pożogi mnóstwo istnień ludzkich, jak również odegrał doniosłą rolę w ratowaniu ofiar najtragiczniejszej na ziemiach polskich katastrofy kolejowej, która miała miejsce w nieodległym Barwałdzie Średnim 24 listopada 1944 r.

Dzięki konserwacji degradacja tych cennych obiektów została powstrzymana. Są one udostępniane zainteresowanym i zostały wprowadzone do obiegu naukowego.


„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach kolejnych edycji konkursów, przeprowadzonych w latach 2016-2022, dofinansowaliśmy już 137 projektów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 6,5 mln zł.

Obecnie trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2023”. Zapraszamy do składania ofert.