Aktualności

Rusza konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2023”!

Zapraszamy do składania ofert w konkursie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2023”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

Konkurs organizowany jest od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2022 dofinansowaliśmy już 137 projektów na łączna kwotę ponad 6,5 mln zł.

21 Kwietnia 2023
Konserwator nakłada preparat na okładkę księgi za pomocą cienkiego pędzla.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2023”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

Konkurs organizowany jest od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach w latach 2016-2022 dofinansowaliśmy już 137 projektów na łączna kwotę ponad 6,5 mln zł.

Celem konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

Dzięki ubiegłorocznej edycji zrealizowano m.in. konserwację ormiańskich ksiąg metrykalnych z Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, konserwację XVII- i XVIII- wiecznych ksiąg metrykalnych z Górnego Śląska, dezynfekcję i czyszczenie całego zasobu archiwalnego klasztoru bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich, konserwację 32 pergaminów z lat 1347-1392 z Płocka oraz opracowanie i zabezpieczenie kolekcji Dariusza Baliszewskiego.

Szczegółowy wykaz działań, na które przyznawana jest dotacja, lista niezbędnych do złożenia załączników, kryteria oceny, a także wszystkie pozostałe zasady przeprowadzenia naboru ofert, znajdują się w Regulaminie konkursu i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin składania ofert upływa 15 maja 2023 r. o godz. 12.00. Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 22 maja 2023 r. do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2023”.

Zobacz pełne ogłoszenie o naborze w zakładce „Wspieranie działań archiwalnych 2023”.

Fot. Prace konserwatorskie w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”, fot. Hanna Machaj.