Aktualności

Konserwacja kolejnych pergaminów w Archiwum Diecezjalnym w Płocku

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” zakończony został kolejny, IV etap konserwacji zespołu dokumentów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Prace objęły 21 pergaminowych dokumentów z lat 1391–1401, wytworzonych w kancelariach papieży, książąt mazowieckich, biskupów płockich, poznańskich, chełmińskich, wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego oraz kancelariach sądowych i zakonnych

04 Kwietnia 2024
Złożony stary dokument.

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” zakończony został kolejny, IV etap konserwacji zespołu dokumentów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Prace objęły 21 pergaminowych dokumentów z lat 1391–1401, wytworzonych w kancelariach papieży, książąt mazowieckich, biskupów płockich, poznańskich, chełmińskich, wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego oraz kancelariach sądowych i zakonnych

Przed konserwacją wszystkie dokumenty nosiły ślady intensywnego użytkowania i przechowywania w złych warunkach. Pergaminowe podłoża dokumentów miały znaczną liczbę ubytków i różnego rodzaju uszkodzeń – przedarć i pęknięć. W tym stanie dokumenty nie mogły być prezentowane, udostępniane użytkownikom, ani poddane dokumentacji cyfrowej.

Konserwację przeprowadziła dr hab. W. Liszewska, prof. ASP wraz ze swoim zespołem.

Konserwatorzy oczyścili pergaminy, delikatnie wyprostowali dokumenty i dokonali niezbędnych zabiegów konserwatorskich, pozwalających na zachowanie śladów ich wielowiekowej historii. Przeprowadzili także gruntowną konserwację zachowawczą niejednokrotnie bardzo zniszczonych pieczęci, pasków pieczętnych oraz sznurów.

Dzięki przeprowadzonym pracom udało się powstrzymać destrukcję dokumentów oraz odpowiednio je zabezpieczyć, zachowując jednocześnie ich integralność.

– Projekt WDA to doskonały pomysł, pozwalający na konserwację, ochronę, a w niektórych wypadkach po prostu ratunek naszych zbiorów – mówi ks. Bartosz Leszkiewicz, koordynator projektu. – To być może jedyny sposób, by zabezpieczyć tę część dziedzictwa historycznego Mazowsza, którą przechowało archiwum kościelne w Płocku. By dokumenty, które szczęśliwie przetrwały setki lat niełatwej historii naszego regionu, mogły służyć nauce i przyszłości.

Odnowione i zakonserwowane pergaminy znajdą się w magazynie Archiwum i udostępniane będą zainteresowanym badaczom i pracownikom naukowym.

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, dzięki któremu wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju. Organizujemy go od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach konkursów przeprowadzonych w latach 2016-2023, dofinansowaliśmy już 153 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie około 7,5 mln zł.

Właśnie trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024”. Zapraszamy do złożenia wniosku. Zobacz szczegóły.