Aktualności

Konserwacja ksiąg w Konwencie Zakonu Bonifratrów w Cieszynie

Dwie księgi z zasobu Konwentu Zakonu Bonifratrów w Cieszynie – księga intencji mszalnych oraz księga kasowa – dostały nowe życie dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”. W ramach projektu wykonano pełną konserwację pochodzących z końca XVIII i początku XIX stulecia rękopisów

27 Marca 2024
Bok książki.

Dwie księgi z zasobu Konwentu Zakonu Bonifratrów w Cieszynie – księga intencji mszalnych oraz księga kasowa – dostały nowe życie dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”. W ramach projektu wykonano pełną konserwację pochodzących z końca XVIII i początku XIX stulecia rękopisów

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie powstrzymały postępującą degradację tych cennych obiektów i uchroniły je przed zniszczeniem. Dzięki podjętym pracom księgi zostały wprowadzone do obiegu naukowego, a badacze i historycy mogą bezpiecznie zapoznać się z ich treścią.

– Dzięki konserwacji opracowania naukowe traktujące o dziejach bonifratrów na ziemiach polskich, stają się coraz szersze i kompletne pod względem wykorzystania materiału źródłowego w pracy badawczej – mówi koordynator projektu Maksymilian Kuśka. – Już planujemy dalsze działania na rzecz konserwacji oraz utrzymania dziedzictwa piśmienniczego cieszyńskich bonifratrów.

Co ciekawe, w trakcie prac konserwatorskich w oprawie księgi kasowej odnaleziono kilka arkuszy przepięknego papieru marmurkowego. Introligator użył go do wzmocnienia oprawy oraz poprawy jej sztywności. Odzyskany papier marmurkowy posłuży jako przykład podczas lekcji archiwalnych dla uczniów i studentów.

Efekty prac można obejrzeć w siedzibie Archiwum i Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie.

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, dzięki któremu wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju. Organizujemy go od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach konkursów przeprowadzonych w latach 2016-2023, dofinansowaliśmy już 153 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie około 7,5 mln zł.

Właśnie trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024”. Zapraszamy do złożenia wniosku. Zobacz szczegóły.