Aktualności

Nabór na Międzynarodową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur na Międzynarodową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World) w ramach edycji 2023-2024. Na liście znajduje się obecnie ponad 500 obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego o światowym i historycznym znaczeniu z kilkuset państw. Polskie wpisy to 18 unikalnych obiektów dokumentacyjnych 

18 Lipca 2023

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur na Międzynarodową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World) w ramach edycji 2023-2024. Na liście znajduje się obecnie ponad 500 obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego o światowym i historycznym znaczeniu z kilkuset państw. Polskie wpisy to 18 unikalnych obiektów dokumentacyjnych 

Stawia to Polskę na trzecim miejscu w świecie – po Niemczech i Wielkiej Brytanii. Aż 9 z 18 polskich zabytków piśmiennictwa wpisanych na listę przechowują Archiwa Państwowe.

Kandydatury (nominations) należy zgłaszać do 30 listopada 2023 roku do Sekretariatu Programu UNESCO Pamięć Świata za pośrednictwem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, współpracującego w tym zakresie z Polskim Komitetem Programu UNESCO Pamięć Świata, któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Polską krajową procedurę dotyczącą składania wniosków o wpis na Międzynarodową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata znajdziesz na stronie Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Szczegóły naboru dostępne są na stronie UNESCO.