Lista międzynarodowa

Na Międzynarodowej Liście Programu UNESCO Pamięć Świata, znajduje się 18 obiektów polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego (w tym trzy międzynarodowe).

 • „De revolutionibus” autograf dzieła Mikołaja Kopernika – przechowywany w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Autografy Fryderyka Chopina – przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (obecnie w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina) w Warszawie.
 • Archiwum Ringelbluma (podziemne archiwum getta warszawskiego) – przechowywane w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
 • Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku – przechowywany w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
 • Tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980 – przechowywane w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z kolekcją dokumentacji pod nazwą „Narodziny Solidarności” – przechowywaną w Ośrodku KARTA w Warszawie.
 • Kodeks supraski (wpis wspólny ze Słowenią i Rosją) – polski fragment przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
 • Archiwum Komisji Edukacji Narodowej – zachowane części zespołu archiwalnego przechowywane w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie.
 • Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu – w posiadaniu Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” z siedzibą w Maisons Laffitte.
 • Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski (wpis wspólny Białorusi, Finlandii, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy) – część polska zespołu archiwalnego przechowywana w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
 • Archiwum Biura Odbudowy Stolicy – przechowywane w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie.
 • Traktaty pokojowe (ahdnames) zawarte od II połowy XV do końca XVIII w. między Królestwem Polskim i Cesarstwem Tureckim – przechowywane w Archiwach Państwowych w zasobie w Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
 • Zbiory z XIX w. Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu / Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu – w posiadaniu Stowarzyszenia Biblioteki Polskiej w Paryżu.
 • Księga Henrykowska – przechowywane we wrocławskim Archiwum Archidiecezjalnym.
 • Akta Braci Czeskich – główna część zbioru znajduje się w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, pozostałe przechowywane są w Bibliotece Kórnickiej i Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
 • Akt Unii Lubelskiej z 1569 roku – przechowywany w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
 • Dokumenty polskiego wywiadu radiowego z okresu Bitwy Warszawskiej 1920 roku – przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym.
 • Raport Jürgena Stroopa „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk – in Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!)” – przechowywany w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
 • 17 dokumentów dotyczących historii Hanzy (wpis wspólny Belgii, Estonii, Łotwy, Niemiec i Polski) – część polska, księga cła funtowego z lat 1369-1371, przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Toruniu.