Aktualności

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na liście wydawnictw punktowanych MNiSW

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych znalazła się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych publikujących recenzowane monografie naukowe

30 Grudnia 2019
notatnik i długopis na niebieskim tle

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych znalazła się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. (pdf, 728 KB)

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych od kilkudziesięciu lat publikuje wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe z zakresu historii i archiwistyki. Należą do nich wydawnictwa źródłowe, monografie i opracowania ze szczególnym uwzględnieniem pomocy archiwalnych, informatorów oraz katalogów wystaw. Działalność wydawnicza NDAP przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji i zwiększenia zainteresowania zasobem i działalnością sieci archiwów państwowych.

NDAP jest także wydawcą najstarszego w Polsce czasopisma naukowego „Archeion”, poświęconego sprawom archiwalnym, które ujęte zostało w Wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zobacz: „Archeion” na liście punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Więcej w zakładce „Wydawnictwo”.