Aktualności

Nowe inwestycje w Archiwach Państwowych

Zakończyliśmy ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” pięciu podmiotów tj. 

 • HOCHTIEF PPP Inwestycje Polskie 2 Sp. z o. o.,
 • Budimex H Sp. z o. o.,
 • WARBUD PPP 8 Sp. z o.o.,
 • MIRBUD S.A.
 • oraz Project Development 4 Sp. z o.o.
04 Listopada 2022
Projekt graficzny dużego jasnego budynku archiwum z dziedzińcem, widok od ulicy.

Zakończyliśmy ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” pięciu podmiotów tj. 

 • HOCHTIEF PPP Inwestycje Polskie 2 Sp. z o. o.,
 • Budimex H Sp. z o. o.,
 • WARBUD PPP 8 Sp. z o.o.,
 • MIRBUD S.A.
 • oraz Project Development 4 Sp. z o.o.

Umożliwia to przejście do kolejnego etapu postępowania, jakim jest dialog konkurencyjny.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa możliwości gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz optymalizacji warunków ich przechowywania. W ramach jego realizacji powstaną nowoczesne, wielofunkcyjne, specjalistyczne obiekty Archiwów Państwowych w: Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Szczecinie o łącznej szacowanej powierzchni użytkowej ponad 28 tysięcy m2. Promotorem projektu jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Zadaniem partnera prywatnego będzie kompleksowa usługa polegająca na:

 • zaprojektowaniu lub wykorzystaniu, zweryfikowaniu i optymalizacji już wykonanych projektów budynków, koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
 • budowie, przebudowie lub rozbudowie istniejących budynków Archiwów Państwowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
 • sfinansowaniu inwestycji,
 • utrzymaniu powstałej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury w okresie 25 lat.

Przeprowadzenie całego projektu uzależnione będzie w głównej mierze od przyjęcia wieloletniego programu Rady Ministrów, zapewniającego środki na jego realizację.

Jest to kolejne działanie mające na celu poprawę infrastruktury sieci Archiwów Państwowych obok realizowanych obecnie budów:

 • Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,
 • Archiwum Narodowego w Krakowie Oddziału w Nowym Sączu, 
 • Archiwum Państwowego w Katowicach,
 • projektu „Kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce – etap 1 – przygotowanie dokumentacji”, finansowanego w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizowany wspólnie z partnerami: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskim Funduszem Rozwoju S.A., przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest elementem realizacji Strategii Rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021 -2030 (cel operacyjny – Archiwa w przestrzeni. Przestrzeń w Archiwach. Poprawa i rozwój infrastruktury Archiwów Państwowych.)