Aktualności

Nowy tom „Archeionu” już dostępny!

124 tom naukowego czasopisma archiwalnego „Archeion” ukazał się właśnie na Portalu Czasopism Naukowych. Tematem wiodącym wydania są „Konteksty Archiwalne”, nawiązujące do postrzegania archiwum i materiałów archiwalnych w ujęciach kulturowym, społecznym, politycznym i prawnomiędzynarodowym

W numerze znajdziesz także m.in.:

  • zapis wykładu dr Laury Millar pt. Managing “The Shapeless Mass” in the Digital Age, wygłoszonego podczas drugiej edycji otwartych międzynarodowych wykładów archiwalnych „Konarski Lectures”,
  • artykuły naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce egodokumentów,
  • omówienia i recenzje publikacji polskich i zagranicznych dotyczących archiwistyki,
  • kronikę wydarzeń naukowych oraz tekst „In memoriam”.

Archeion” to najstarsze w Polsce czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Zapraszamy do lektury nowego tomu!

Czytaj nowy numer w otwartym dostępie.

01 Lutego 2024
Okładka Archeionu na telefonie komórkowym. Telefon leży na stole.

124 tom naukowego czasopisma archiwalnego „Archeion” ukazał się właśnie na Portalu Czasopism Naukowych. Tematem wiodącym wydania są „Konteksty Archiwalne”, nawiązujące do postrzegania archiwum i materiałów archiwalnych w ujęciach kulturowym, społecznym, politycznym i prawnomiędzynarodowym

W numerze znajdziesz także m.in.:

  • zapis wykładu dr Laury Millar pt. Managing “The Shapeless Mass” in the Digital Age, wygłoszonego podczas drugiej edycji otwartych międzynarodowych wykładów archiwalnych „Konarski Lectures”,
  • artykuły naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce egodokumentów,
  • omówienia i recenzje publikacji polskich i zagranicznych dotyczących archiwistyki,
  • kronikę wydarzeń naukowych oraz tekst „In memoriam”.

Archeion” to najstarsze w Polsce czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Zapraszamy do lektury nowego tomu!

Czytaj nowy numer w otwartym dostępie.