O Archiwach Państwowych

W Archiwach Państwowych gromadzimy, przechowujemy, zabezpieczamy i udostępniamy źródła historyczne – od wieków średnich aż po czasy najnowsze.

Jako sieć Archiwów Państwowych istniejemy od 1919 r., ale nasze najstarsze archiwum działa nieprzerwanie od ponad 200 lat.

Naszą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

W naszych zasobach znajdziesz oryginalne dokumenty, akta, zdjęcia, mapy, nagrania dźwiękowe, filmy i inne materiały historyczne – wytworzone m.in. przez królów i kancelarie królewskie, lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości i samorządy (w tym akta miast), instytucje i organizacje oświatowe, wyznaniowe, społeczne, przedsiębiorstwa przemysłowe – a także zbiory rodzin i majątków ziemskich, spuścizny osób prywatnych i zbiory regionalne.

To właśnie w Archiwach Państwowych przechowujemy najważniejsze źródła do historii państwa polskiego m.in. dokument Zbiluta z 1153 r. (najstarszy akt prawny sporządzony w Polsce), dokumenty królów i książąt, dokumenty lokacyjne miast np. Krakowa z 1257 r., oryginały Unii Lubelskiej z 1569 r. oraz Konstytucji 3 Maja z 1791 r., dokumenty ważnych osobistości historycznych np. Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i innych, dokumenty Biura Odbudowy Stolicy dotyczące prac budowlanych prowadzonych w Warszawie po II wojnie światowej, a także setki tysięcy fotografii z Polski i świata m.in. pochodzących ze zbiorów „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” oraz Wojskowej Agencji Fotograficznej.

W naszych zbiorach znajdziesz również źródła do historii regionalnej i poszukiwań genealogicznych.

Jesteśmy profesjonalistami. W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami zabezpieczania, opracowywania i udostępniania dokumentów. Z jednakową pieczołowitością dbamy o akta najwyższych władz państwowych i spuścizny osób prywatnych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników i inwestujemy w nowe budynki, zapewniające najlepsze standardy przechowywania archiwaliów.

Czerpiąc z przeszłości, idziemy z duchem czasów, odważnie patrząc w przyszłość. Digitalizujemy swoje zbiory i szeroko udostępniamy zarówno informacje o naszym zasobie, jak i cyfrowe kopie materiałów archiwalnych w serwisie Szukaj w Archiwach. Stworzyliśmy także pionierskie w skali Europy Archiwum Dokumentów Elektronicznych, służące do przejmowania, gromadzenia i udostępniania dokumentów w postaci cyfrowej, wytwarzanych przez e-administrację naszego państwa.

Przechowywane przez nas świadectwa historii otrzymują drugie życie. Ułatwiamy do nich dostęp poprzez wydawnictwa źródłowe. Prezentujemy je także na licznych wystawach i w projektach popularyzatorskich. Edukujemy o archiwistyce, historii i genealogii na warsztatach i lekcjach archiwalnych.

Dopóki istniejemy – istnieć będzie pamięć o przeszłości naszego kraju.