Aktualności

Opracowanie zasobu archiwalnego Diecezji Sandomierskiej – etap II

03 Marca 2021


Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” zrealizowany został II etap opracowania zasobu archiwalnego Diecezji Sandomierskiej. Pracom poddano zespół akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z lat 1818-2020. Przygotowany został także jego elektroniczny inwentarz

Akta przygotowane do opracowania, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Drugi etap prac rozpoczął się wydzieleniem serii archiwalnych, które następnie poddano paginacji i opracowaniu. Wśród wybranej części zasobu znalazły się akta dotyczące m.in. spraw szkolno-katechetycznych i spraw małżeńskich, wizytacji biskupich i pasterskich, kongregacji diecezjalnych i dekanalnych oraz akta zakonne. Łącznie opracowano ponad 1500 jednostek archiwalnych.

Kobieta siedzi przy biurku i przegląda dokumenty.
Opracowanie merytoryczne akt, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Dwóch mężczyzn siedzi przy biurku. Jeden z nich w sutannie i koloratce. Na stole stosy teczek z aktami.
Porządkowanie wewnętrzne dokumentacji, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

– Jednymi z najciekawszych akt były akta dyspens małżeńskich. Zawierały one oryginały, lub kopie listów oficerów więzionych w sowieckich i niemieckich obozach. Wśród nich był nieśmiertelnik należący do jednego z więźniów obozu – mówiks. dr Piotr Tylec, koordynator projektu. – Z kolei w aktach zakonnych są np. listy misjonarek (sióstr zakonnych) z Rwandy. Bardzo ciekawe są również tabele dotyczące odrabiania pańszczyzny w folwarkach dominikańskich, które mogą być pomocne w badaniach genealogicznych. Ogólnie cała seria akt zakonnych przedstawia bogaty materiał dla badań historii zakonów, zwłaszcza jej sfery gospodarczej.

Pokaźnych rozmiarów kupka zardzewiałych spinaczy biurowych.
Metalowe elementy usunięte z dokumentacji, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Mężczyzna w sutannie i maseczce na twarzy numeruje strony akt ołówkiem.
Wolontariusz przy paginacji akt, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Dzięki przeprowadzonym pracom oraz przygotowaniu i udostępnieniu inwentarza w postaci elektronicznej prosty dostęp do informacji o zawartości treściowej Archiwum Diecezji Sandomierskiej, będą mogli uzyskać wszyscy zainteresowani. Inwentarz dostępny jest na stronie internetowej archiwum, a w przyszłości udostępniony zostanie także w serwisie Szukaj w Archiwach.

Stos posegregowanych i opracowanych akt w teczkach.
Jednostki archiwalne opracowane, fot. Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Poczytaj więcej o I etapie prac nad zasobem Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

___

Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2020 dofinansowano 103 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 4,8 mln zł.