Aktualności

Partnerstwo publiczno-prywatne w Archiwach Państwowych

W ramach postępowania na wybór partnera prywatnego dla projektu pt. „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się dziś spotkanie informacyjne z udziałem podmiotów prywatnych, z którymi od lutego 2023 r. rozpoczniemy rundy dialogu konkurencyjnego

05 Grudnia 2022
Prezentacja na ekranie monitora Archiwa państwowe w PPP spotkanie informacyjne

W ramach postępowania na wybór partnera prywatnego dla projektu pt. „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyło się dziś spotkanie informacyjne z udziałem podmiotów prywatnych, z którymi od lutego 2023 r. rozpoczniemy rundy dialogu konkurencyjnego

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Archiwów Państwowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz partnerów prywatnych:

  • HOCHTIEF PPP Inwestycje Polskie 2 Sp. z o. o.,
  • Budimex H Sp. z o. o.,
  • WARBUD PPP 8 Sp. z o.o.,
  • MIRBUD S.A.
  • oraz Project Development 4 Sp. z o.o.

a także instytucje finansujące.

Partnerzy mieli możliwość zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat projektu, jak i bezpośredniego zadawania pytań w zakresie jego realizacji.

– Jest to mocne otwarcie, po którym liczę, że szybko nastąpią kolejne etapy realizacji tego przedsięwzięcia – mówił na spotkaniu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa możliwości gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz optymalizacji warunków ich  przechowywania. W ramach jego realizacji powstaną nowoczesne, wielofunkcyjne, specjalistyczne obiekty Archiwów Państwowych w: Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Szczecinie o łącznej szacowanej powierzchni użytkowej ponad 28 tysięcy m2 .  Promotorem projektu jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Realizacja projektu uzależniona jest od uchwalenia Wieloletniego Programu Rady Ministrów, który ma zabezpieczyć finansowanie do roku 2052. Projekt jest zadaniem pionierskim i nowatorskim w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ale także w zakresie administracji rządowej. Obejmuje to szereg aspektów zarówno prawnych, jak i liczbę podmiotów, które są lub będą zaangażowane w projekt. 

Projekt realizowany wspólnie z partnerami: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskim Funduszem Rozwoju S.A. przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji w artykule Nowe inwestycje w Archiwach Państwowych.