Aktualności

Prezentacja publikacji „Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych”

Książka „Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych” pod redakcją dr hab. Anny Krochmal to efekt obrad międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w 2018 r. w gronie archiwistów i historyków z Polski i Ukrainy. W piątek 21 października Archiwum Państwowe w Przemyślu zorganizowało promocję publikacji

24 Października 2022

Książka „Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych” pod redakcją dr hab. Anny Krochmal to efekt obrad międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w 2018 r. w gronie archiwistów i historyków z Polski i Ukrainy. W piątek 21 października Archiwum Państwowe w Przemyślu zorganizowało promocję publikacji

Podczas spotkania dr hab. Anna Krochmal przybliżyła tematykę pomocy Żydom w okresie II wojny światowej. Uczestnicy wydarzenia mogli również zobaczyć materiały archiwalne z tamtego okresu, przechowywane w przemyskim Archiwum.

Głównym celem spotkania było przypomnienie ogromnego wkładu Archiwów Państwowych w prace prowadzone w ramach wieloletniego projektu „INDEX Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w latach II wojny światowej”. W wyniku kwerend przeprowadzonych w ponad 100 ośrodkach w Polsce i za granicą (Austrii, Izraelu, Litwie, Niemczech, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii) zgromadzono dane o ponad 6 tys. polskich obywateli, poddanych różnego rodzaju represjom, w tym karze śmierci za wsparcie udzielone żydowskim sąsiadom.

Autorzy artykułów zamieszczonych w publikacji skupili się na prezentacji materiałów źródłowych zgromadzonych w sieci polskich Archiwów Państwowych oraz w zbiorach innych instytucji pamięci. Starali się również w pełni ukazać potencjał badawczy zasobów archiwalnych przechowywanych na Ukrainie (w archiwach państwowych we Lwowie, Iwanofrankowsku (Stanisławowie) i Tarnopolu) oraz w Stanach Zjednoczonych (w zbiorach Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie oraz Żydowskim Instytucie Historycznym (YIVO) w Nowym Jorku).

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

Wersję elektroniczną możesz pobrać w naszej zakładce dedykowanej programowi INDEX.