INDEX represjonowanych za pomoc Żydom

INDEX represjonowanych za pomoc Żydom to program badawczy realizowany od 2005 r. przez Archiwa Państwowe z innymi instytucjami pamięci w Polsce. Jego głównym celem było zebranie i analiza wszelkiego rodzaju zachowanych materiałów historycznych (przede wszystkim źródeł archiwalnych) oraz zbadanie skali niemieckich represji wobec Polaków i obywateli polskich innych narodowości, pomagających Żydom w czasie okupacji.
Trzech Żydów siedzi na ławce w parku.

Archiwa Państwowe prowadziły kompleksowe kwerendy badawcze w Polsce i zagranicą. Ogółem badaniami objęto ponad 100 archiwów w Polsce, Niemczech, Austrii, Ukrainie, Litwie, Izraelu, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Pracownicy Archiwów Państwowych prowadzili rejestrację materiałów źródłowych w archiwach niemieckich (Berlin, Düsseldorf, Freiburg, Hanower, Ludwigsburg, Münster, Norymberga), austriackich (Archiwum Wiesenthala w Wiedniu), litewskich w Wilnie i ukraińskich we Lwowie i Tarnopolu oraz archiwach emigracyjnych w Londynie.

Zbieraliśmy też informacje w formie relacji od bezpośrednich świadków wydarzeń oraz włączyliśmy do poszukiwań archiwa kościelne (diecezjalne i parafialne oraz zakonne).

Efekty poszczególnych etapów realizacji programu były wpisywane w centralną bazę danych, w której zebrano informacje o ponad 6 tys. represjonowanych. Wyniki programu prezentowano szerszej publiczności w postaci publikacji, wystaw i konferencji naukowych.

Podsumowanie badań archiwalnych w znajdziesz w dedykowanej publikacji.