Aktualności

Publikacja „Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach”

29 Marca 2021


Materiały sfragistyczne stanowią bardzo cenną część dziedzictwa kulturowego. W temat ich opracowania wprowadza nasza nowa publikacja „Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach” pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka

Okładka książki w kolorze ciemnobordowym z wizerunkiem pieczęci.
„Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach” pod red. Pawła Guta i Marcina Hlebionka, Warszawa 2020, ss.219, ISBN: 978-83-66739-15-4 (wersja papierowa), 978-83-66739-16-1 (wersja PDF), 978-83-66739-17-8 (wersja EPUB), 978-83-66739-18-5 (wersja MOBI)

Materiały sfragistyczne to tłoki pieczęci, wykonane nimi odciski oraz trójwymiarowe kopie pieczęci. Bezcennym świadectwem nieistniejących już obiektów sfragistycznych są również ich fotografie oraz rysunki.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej – „Wprowadzenie do sfragistyki” – zebrano podstawowe wiadomości z zakresu nauki o pieczęciach. Drugą część stanowi projekt „Wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych”. Poruszaną w książce tematykę bogato zilustrowano zdjęciami i skanami pieczęci, typariuszy i kopii trójwymiarowych z zasobów Archiwów Państwowych oraz zbiorów odlewów pieczęci zgromadzonych w muzeach i placówkach naukowych.

Publikacja jest wynikiem prac członków zespołu naukowego do spraw przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie Archiwów Państwowych.

Książka jest dostępna do pobrania lub zakupu w Katalogu.