Katalog

Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach
Autor:
Gut Paweł (red.), Hlebionek Marcin (red.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2020

Liczba stron:
219

ISBN:
PAPIER: 978-83-66739-15-4
PDF: 978-83-66739-16-1
EPUB: 978-83-66739-17-8
MOBI: 978-83-66739-18-5


Cena:
45,00 
Wszystkie formaty i wydania
Kup książkęKup książkę
PDFPDF
EPUBEPUB
MOBIMOBI
Opis
Ze wstępu:

„Materiały sfragistyczne stanowią bardzo cenną część dziedzictwa kulturowego. Składają się na nie fizyczne typariusze (tłoki pieczęci), wykonane nimi odciski, a ponadto trójwymiarowe kopie pieczęci. Również fotografie oraz rysunki pieczęci czy tłoków pieczęci stanowią często bezcenne świadectwo po nieistniejących już obiektach sfragistycznych […].

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, Wprowadzenie do sfragistyki, zebrano podstawowe wiado­mości z zakresu nauki o pieczęciach, które zdaniem autorów mogą służyć pomocą w pracy archiwalnej, w zrozu­mieniu specyfiki wskazówek, a także przybliżyć zagadnienia ochrony tych zabytków […]. Drugą część publikacji stanowi projekt Wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych, który przewodniczący zespołu dr Dariusz Bednarek przekazał w maju 2018 roku do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych […].

Istotną rolę w publikacji odgrywa materiał ikonograficzny, ilustrujący problem opracowania zasobu sfragistycz­nego. Jego podstawę stanowią zdjęcia i skany pieczęci, typariuszy i kopii trójwymiarowych z zasobów archiwów państwowych oraz zbiorów odlewów pieczęci zgromadzonych w muzeach i placówkach naukowych”.