Aktualności

Publikacja „Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)”

08 Lutego 2021


„Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)” autorstwa prof. Wiesławy Kwiatkowskiej to próba pochylenia się nad kondycją kształcenia archiwistów na przestrzeni lat 1951-2019 – od powołania specjalności archiwistyki

Zdjęcie okładki w kolorze niebieskim z tytułem i autorem.
Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019), Wiesława Kwiatkowska, Warszawa 2020, ss. 240. ISBN: 978-83-65681-91-1 (wersja papierowa), ISBN: 978-83-65681-97-3 (wersja PDF), ISBN: 978-83-65681-98-0 (wersja EPUB), ISBN: 978-83-65681-99-7 (wersja MOBI).

Celem opracowania jest całościowe przedstawienie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji na krajowych uniwersytetach. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak ramy organizacyjne, kadra, studenci, zaplecze dydaktyczne, formy i metody oraz programy nauczania na wszystkich szczeblach kształcenia (studia stacjonarne, zaoczne (wieczorowe), podyplomowe oraz doktoranckie).

„Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce ma długą i bogatą przeszłość zasługującą na całościowe opracowanie, które uzupełni dzieje szkolnictwa akademickiego o ważną specjalność, a przede wszystkim będzie źródłem wiedzy o realizowanych modelach nauczania specjalistów od dawnej i bieżącej dokumentacji” – pisze we wstępie autorka.

Książka jest dostępna do pobrania lub zakupu w Katalogu.