Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) to centralny urząd administracji rządowej, który obsługuje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający Archiwami Państwowymi w Polsce.

W skład Naczelnej Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Departament Archiwistyki,
  2. Departament Informatyzacji Archiwów,
  3. Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego,
  4. Departament Organizacji Archiwów,
  5. Departament Popularyzacji Działalności Archiwalnej,
  6. Departament Rozwoju Archiwów,
  7. Biuro Dyrektora Generalnego.

Informacje o zadaniach poszczególnych komórek znajdziesz w Regulaminie organizacyjnym.

Marta Muszyńska
Marta Muszyńska
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
logo
Dyrektorzy Departamentów

Dariusz Makowski
Dariusz Makowski
Dyrektor Departamentu Archiwistyki
logo
Dyrektor Departamentu Informatyzacji Archiwów
logo
Anna Jastrzębska-Pawlak
Anna Jastrzębska-Pawlak
Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego
logo
Magdalena Sadza
Magdalena Sadza
Dyrektor Departamentu Organizacji Archiwów
logo
dr hab. Anna Krochmal
dr hab. Anna Krochmal
Dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej
logo
Agata Bednarczyk
Agata Bednarczyk
Dyrektor Departamentu Rozwoju Archiwów
logo