Naczelny Dyrektor

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych stoi na czele państwowej sieci archiwalnej. Zakres jego działania obejmuje:

  • koordynację działalności archiwalnej na terenie państwa,
  • nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej,
  • nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych,
  • prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych,
  • popularyzację wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  • wykonywanie zadań z zakresu informatyzacji podległych archiwów państwowych,
  • wykonywanie zadań dotyczących restytucji materiałów archiwalnych będących dobrami kultury.

Szczegółowy zakres zadań.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr Paweł Pietrzyk
dr Paweł Pietrzyk
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
logo
Zastępcy

Ryszard Wojtkowski
Ryszard Wojtkowski
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
logo
dr hab. Lucyna Harc
dr hab. Lucyna Harc
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
logo