Rada Archiwalna

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w sprawach należących do zakresu jego działania.

W skład Rady Archiwalnej wchodzi 15 członków. Jej pracami kieruje przewodniczący. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działającego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Status i tryb pracy Rady regulują Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Kadencja Rady Archiwalnej 2020-2023

Przewodniczący :
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiceprzewodniczący :
dr hab. Sławomir Cenckiewicz
dr hab. Sławomir Cenckiewicz
Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego
Członkowie :
dr Adam Eberhardt
dr Adam Eberhardt
Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute
dr hab. Marlena Jabłońska
dr hab. Marlena Jabłońska
prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Mirosław Kłusek
prof. dr hab. Mirosław Kłusek
Uniwersytet Łódzki
Marlena Koter
Marlena Koter
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
dr Janusz Kuligowski
dr Janusz Kuligowski
Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta
prof. dr hab. Jan Pomorski
prof. dr hab. Jan Pomorski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Mirosław Lenart
prof. dr hab. Mirosław Lenart
Archiwum Państwowe w Opolu
dr Wiesława Rutkowska
dr Wiesława Rutkowska
Archiwum Państwowe w Kielcach
ks. dr hab. Grzegorz Ryś
ks. dr hab. Grzegorz Ryś
Kardynał, Arcybiskup Metropolita Łódzki
dr Jarosław Szarek
dr Jarosław Szarek
Instytut Pamięci Narodowej
dr Jan Tarczyński
dr Jan Tarczyński
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszalka Józefa Piłsudskiego
dr hab. Katarzyna Zalasińska
dr hab. Katarzyna Zalasińska
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Katarzyna Ziętal
Katarzyna Ziętal
Centrum Archiwistyki Społecznej
Sekretarz :
Agnieszka Makówka
Agnieszka Makówka
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych