Zabezpieczanie dokumentacji

Jeśli Twoja instytucja prowadzi archiwum (np. wyodrębnione, społeczne) ma obowiązek zapewnienia ochrony przechowywanych w nim materiałów archiwalnych przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Najważniejsze zagrożenia dla zasobu archiwalnego stanowią:

  • naturalny proces starzenia się różnych rodzajów nośników,
  • niewłaściwy sposób przechowywania,
  • niewłaściwe środowisko przechowywania (warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia biologiczne itd.),
  • niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi,
  •  klęski żywiołowe (pożar, powódź, zalanie) i działania wojenne.

Znajdziesz tutaj przydatne wskazówki na temat przechowywania materiałów archiwalnych oraz przygotowania się na wypadek katastrof.