ZoSIA

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja wspomagająca pracę archiwistów, głównie w ewidencjonowaniu i opracowaniu zasobu archiwalnego. Gromadzone są w niej:

  • opisy archiwaliów na kilku poziomach ich hierarchicznej struktury: całego archiwum, zespołów i zbiorów archiwalnych, jednostki archiwalnej i dokumentu (obiektu),
  • opisy twórców materiałów,
  • hasła indeksowe osobowe, geograficzne i rzeczowe,
  • dane na temat zmian zasobu archiwalnego, w tym nabytków, ubytków i przesunięć archiwaliów między zespołami,
  •  kopie cyfrowe archiwaliów.

System służy również do generowania środków ewidencyjnych i pomocy archiwalnych (inwentarze archiwalne, indeksy). Stosowany jest we wszystkich Archiwach Państwowych oraz kilkudziesięciu innych instytucjach, przechowujących państwowy oraz ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. Dane i kopie cyfrowe archiwaliów zgromadzone w ZoSIA są systematycznie udostępniane w serwisie Szukaj w Archiwach.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wdrożenie ZoSIA

Jeśli chcesz używać ZoSIA w swojej instytucji, skontaktuj się z nami mailowo lub listownie. W wiadomości umieść krótką charakterystykę gromadzonego zasobu, w tym:

  • informację na temat zespołów (zbiorów) archiwalnych,
  • daty skrajne zespołów (zbiorów) archiwalnych,
  • informację czy zespoły są otwarte czy zamknięte,
  • opis najważniejszych archiwaliów.

Zgody na wdrożenie ZoSIA udziela Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Po jej wydaniu Twoja instytucja otrzyma specjalny numer w systemie ewidencji archiwalnej oraz kontakt do Narodowego Archiwum Cyfrowego (jedno z Archiwów Państwowych o charakterze centralnym, administrator systemu ZoSIA). Kolejnym krokiem będzie zawarcie porozumienia z NAC oraz ustalenie terminu szkolenia z użytkowania aplikacji. Po wdrożeniu ZoSIA NAC zapewni Twojej instytucji bieżące wsparcie w korzystaniu z aplikacji.

Wdrożenie ZoSIA umożliwi Ci również publikację kopii cyfrowych materiałów archiwalnych oraz ich opisów w serwisie Szukaj w Archiwach. To dobry sposób na podzielenie się cennymi źródłami historycznymi z Twojego zasobu z badaczami, historykami, genealogami, hobbystami i wszystkimi miłośnikami archiwaliów!

ZoSIA-edu

ZoSIA posiada również wersję edukacyjną (ZoSIA-edu), przeznaczoną dla uczelni i szkół. Jeśli Twoja instytucja kształci przyszłych archiwistów i chcesz otrzymać dostęp do wersji edukacyjnej, skontaktuj się z nami. W wiadomości zawrzyj informację na temat prowadzonych zajęć, podczas których aplikacja będzie wykorzystywana. Wdrożenie ZoSIA-edu przebiega analogicznie do wdrożenia pełnej wersji aplikacji.