UNESCO

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO „Pamięć Świata”
Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W związku z jego realizacją podejmowane są również działania na rzecz upowszechnianie wiedzy i szerokiego udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: światowa oraz regionalne i krajowe.
Polska Lista Krajowa Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Archiwa Państwowe od 30 lat uczestniczą w Programie UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World). Jego celem jest ochrona i udostępnianie dziedzictwa dokumentacyjnego oraz upowszechnianie o nim wiedzy.

W ramach programu Pamięć Świata prowadzone są 3 listy z najcenniejszymi zabytkami piśmiennictwa: 

  • lista międzynarodowa,
  • listy regionalne,
  • listy krajowe – w tym lista polska: Pamięć Polski.