Wspieranie działań archiwalnych

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach kolejnych edycji konkursów, przeprowadzonych w latach 2016-2023, dofinansowaliśmy już 153 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie około 7,5 mln zł.

Łączna wartość uratowanych źródeł historycznych jest bezcenna. Dzięki konkursowi pomagaliśmy zarówno w konserwacji ksiąg i pergaminów sprzed setek lat, jak i opracowywaniu zbiorów sprzed lat kilkudziesięciu, które nigdy nie były udostępniane, a dziś może z nich skorzystać każdy zainteresowany. „Wspieranie działań archiwalnych” sprawia, ze na mapie badań historycznych pojawiają się kolejne, nieznane lub niedostępne wcześniej źródła wiedzy o naszej przeszłości.

Chcesz dołączyć do grona naszych beneficjentów? Zgłoś swój projekt! Konkurs ogłaszany jest raz w roku i składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Możesz zgłosić ofertę indywidualnie oraz we współpracy z partnerem.

Dokumentację z poprzednich edycji konkursu znajdziesz w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.