Archiwum Pandemii

Archiwum Pandemii A.D. 2020

Akcję „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” ogłosiliśmy w kwietniu 2020 roku. Cały czas zapraszamy do udziału w akcji i przekazywania swoich świadectw tego szczególnego czasu.

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.


Archiwum Pandemii –
A.D.2020

Przekaż zbiory do Archiwum Państwowego i stwórz z nami wielkie Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Archiwa Państwowe to instytucje pamięci, które gromadzą, zabezpieczają i wieczyście przechowują najliczniejsze świadectwa historii oraz powszechnie je udostępniają w czytelniach akt oraz on-line, m.in w serwisie Szukaj w Archiwach. Już na początku pandemii, zrozumieliśmy, że znaleźliśmy się w ważnym momencie dziejowym, którego świadectwa należy zebrać i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Mamy nadzieję zrobić to z Twoją pomocą.

Uczestnikiem akcji może zostać każdy – osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne. Każdy, kto zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami w postaci dokumentacji powstałej zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania audio i wideo, inne formy medialne i materiały publikowane na stronach internetowych to cenne źródła dokumentujące zjawisko epidemii w naszym kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codziennym, społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Efektem akcji będzie wyjątkowa kolekcja dokumentacji z „czasów zarazy”, stworzona przy współudziale całego społeczeństwa. Powstały w ten sposób zbiór źródeł dotyczących wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym. Przekazane materiały zostaną udostępnione w serwisie Szukaj w Archiwach, gdzie każdy będzie mógł je przeglądać w formie online.

Archiwum Pandemii 2020

Jak przekazać swój materiał?

W akcji biorą udział 32 Archiwa Państwowe i ich oddziały w całej Polsce. Zebrane i powstałe w czasie pandemii materiały, można przekazywać drogą elektroniczną lub tradycyjną.

Forma przekazywanych materiałów jest dowolna od różnego typu dokumentów np. rękopisy, maszynopisy, albumy, zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, afisze, plakaty, mapy, dokumentację techniczną, po nagrania audio i wideo, blogi, vlogi, memy.

Przekazując materiał musisz być jego właścicielem, czyli może być on wytworzony tylko i wyłącznie przez Ciebie, albo powinieneś posiadać zgodę prawnego właściciela na dysponowanie nim.

Każdy materiał powinien być opisany, aby jak najlepiej posłużył jego przyszłym badaczom i użytkownikom. W opisie należy zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko właściciela materiału, tytuł (nazwa) dokumentu, temat zdjęcia, miejsce i czas wykonania/sporządzenia dokumentu/zdjęcia/nagrania, adres przekazującego do dalszej korespondencji.

W każdym z 33 Archiwów Państwowych i ich 39 oddziałów czekają na darczyńców specjalne pojemniki oznaczone hasłem „Archiwum Pandemii A.D. 2020”. W pojemniku należy umieścić zbiory, które chcesz przekazać. W trakcie wizyty zostaniesz poproszony przez pracownika Archiwum Państwowego o podpisanie umowy darowizny. W umowie potwierdzasz przekazanie materiałów oraz swoje prawo do dysponowania nimi.

Wzór umowy (pdf, 151 KB).

Jeśli chciałbyś zachować dla siebie kopie przekazywanej dokumentacji, poinformuj o tym pracownika archiwum. Archiwum przygotuje dla Ciebie kopie przejmowanych materiałów w formie cyfrowej (w wyjątkowych przypadkach może być wykonana także kopia tradycyjna w późniejszym, uzgodnionym z Tobą terminie).

Zgłoszenie chęci udziału w akcji możesz przesłać na adres: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl, gdzie odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy Ci dalszych informacji oraz wskażemy, do którego archiwum najlepiej przekazać materiał.

Możesz też bezpośrednio przesłać materiały na adres podany przez właściwe dla twojego miejsca zamieszkania archiwum.

Jeśli chcesz wziąć udział w akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” i przekazać swoje materiały do Archiwów Państwowych skontaktuj się z właściwym dla twojego miejsca zamieszkania Archiwum.

Archiwum Akt Nowych: archiwumpandemii@aan.gov.pl

Archiwum Główne Akt Dawnych: archiwumpandemii@agad.gov.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe: archiwumpandemii@nac.gov.pl

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy: archiwumpandemii@bydgoszcz.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Częstochowie: archiwumpandemii@czestochowa.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Gdańsku: archiwumpandemii@gdansk.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim: archiwumpandemii@gorzow.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu: archiwumpandemii@archiwum.kalisz.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach: archiwumpandemii@katowice.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Kielcach: archiwumpandemii@kielce.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Koszalinie: archiwumpandemii@koszalin.ap.gov.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie: archiwumpandemii@ank.gov.pl

Archiwum Państwowe w Lesznie: archiwumpandemii@archiwum.leszno.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie: archiwumpandemii@lublin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Łodzi: archiwumpandemii@lodz.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu: archiwumpandemii.sieradz@lodz.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Malborku: archiwumpandemii@malbork.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Olsztynie: archiwumpandemii@olsztyn.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Opolu: archiwumpandemii@opole.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim: archiwumpandemii@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Płocku: archiwumpandemii@plock.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu: archiwumpandemii@poznan.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Przemyślu: archiwumpandemii@przemysl.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Radomiu: archiwumpandemii@radom.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Rzeszowie: archiwumpandemii@rzeszow.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach: archiwumpandemii@siedlce.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach: archiwumpandemii@suwalki.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Szczecinie: archiwumpandemii@szczecin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie: archiwumpandemii_stargard@szczecin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach: archiwumpandemii_miedzyzdroje@szczecin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Toruniu: archiwum-pandemii@torun.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie: archiwumpandemii@warszawa.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Wrocławiu: archiwumpandemii@ap.wroc.pl

Archiwum Państwowe w Zamościu: archiwumpandemii@zamosc.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze: archiwumpandemii@archiwum.zgora.pl