Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie dokumentacją to najprościej rzecz ujmując sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną w jednostkach organizacyjnych – ujęty w przepisach prawa archiwalnego – który ma na celu jak najpełniejsze zabezpieczenie dla potomności dokumentacji o wartości historycznej.

Współczesne metody zarządzania dokumentacją to również kształtowanie zasobu archiwalnego, polegające na selekcji dokumentacji i nadzorze nad narastającym zasobem archiwalnym. Narastającym zasobem archiwalnym archiwiści określają dokumentację, pozostającą u jej twórców do czasu przekazania jej do Archiwów Państwowych. Istotne znaczenie dla kształtowania narodowego zasobu archiwalnego ma selekcja dokumentacji, której celem jest wydzielenie materiałów archiwalnych (przeznaczonych do  wieczystego przechowywania).

W tej zakładce znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące zarządzania dokumentacją – od systemów zarządzania i Twoich obowiązków jako zarządcy dokumentacji poprzez przykładowe przepisy kancelaryjne i archiwalne, aż do wartościowania akt i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.