Europejskie Colloquia Archiwalne

O projekcie

Europejskie Colloquia Archiwalne to nowy cykl konferencji międzynarodowych. Będą się one odbywać co dwa lata. Cykl nawiązuje do cieszących się dużym zainteresowaniem, wieloletnich spotkań archiwalnych organizowanych w Polsce od 1996 r. w ramach tzw. Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata. Ma na celu podtrzymanie tradycji integrowania się archiwistów europejskich oraz dyskutowania w jak najszerszym gremium na ważne w środowisku tematy.

Inauguracja cyklu

Inauguracja cyklu odbyła się w dniach 22-23 czerwca 2022 r. w Krakowie.

Konferencja inauguracyjna przypadła w ostatnim roku obchodów 100-lecia niepodległości państwa polskiego. Postanowiliśmy ją poświęcić jednemu z fundamentalnych obszarów w działalności archiwów narodowych w Europie. Jej hasło przewodnie brzmiało: „Rozproszone dziedzictwo. Przemieszczenia i rewindykacje archiwaliów w Europie po I wojnie światowej”.

Bloki tematyczne

Obrady odbyły się w dwóch blokach tematycznych. W części historycznej referenci omawiali nowy układ sił politycznych w Europie po 1918 r., w tym jego długofalowe konsekwencje dla państw tego regionu oraz relacji pomiędzy poszczególnymi krajami. W części drugiej, poświęconej tematyce archiwalnej, dyskusja skupiła się na doświadczeniach państw europejskich związanych z rewindykacjami i przemieszczeniami archiwaliów na ich terytoriach.

Wymiar międzynarodowy

We wspólnej debacie wzięli udział przedstawiciele archiwów narodowych z dwunastu państw: Bułgarii, Czarnogóry, Czech, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Specjalny panel poświęcony został archiwom ukraińskim. Były one reprezentowane przez szefa Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w Kijowie oraz grupę historyków i archiwistów ukraińskich z kilku instytucji. Omówili oni zarówno historyczne doświadczenia archiwów Ukrainy, jak i ich obecną sytuację.

Miejscem obrad w formule stacjonarnej była nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie.

Konferencja odbyła się w trzech językach (polskim, angielskim i ukraińskim) i była transmitowana na żywo.

Program wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia:

Relacja

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.

Kolejna konferencja z cyklu Europejskie Colloquia Archiwalne planowana jest na rok 2025.