Programy międzynarodowe

Współpraca z partnerami zagranicznymi jest ważnym zadaniem realizowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jej podstawą są zapisy w ustawie archiwalnej oraz porozumienia dwustronne z zarządami archiwów narodowych w Europie i poza nią. Główną formą tych kontaktów – obok wymiany kadr i doświadczeń oraz konferencji międzynarodowych – są wspólnie realizowane programy międzynarodowe. Służą one nie tylko integracji archiwistów z różnych państw, ale też wpływają na kształtowanie świadomości historycznej społeczeństw innych krajów.

Archiwa Państwowe w Polsce współpracują z ponad 30 archiwami narodowymi w Unii Europejskiej oraz poza nią (w Azji, Australii, Ameryce Północnej i Południowej).