Zabezpieczanie archiwaliów

Misją Archiwów Państwowych jest m.in. trwałe zachowanie świadectw przeszłości w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia nasi archiwiści dokładają wszelkich starań, aby właściwie przechowywać i zabezpieczać powierzone nam dokumenty. Nie jest to łatwe zadanie. Materiały archiwalne są narażone na liczne zagrożenia, takie jak:

  • naturalny proces starzenia się  materiałów archiwalnych (np. pergaminu, papieru, klisz, dyskietek, dysków itp.),
  • niewłaściwy sposób przechowywania materiałów archiwalnych (np. ustawianie materiałów archiwalnym sposobem bibliotecznym),
  • niewłaściwe środowisko (nieodpowiednie warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia biologiczne itd.),
  • niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi,
  • klęski żywiołowe (pożar, powódź, zalanie) i stan wojny.

Najlepszą formą ochrony są działania prewencyjne np. właściwe przechowywanie i użytkowanie, odpowiednie zarządzanie środowiskiem w magazynach oraz profilaktyka konserwatorska. Nie zawsze są jednak one wystarczające. W przypadku szczególnie dotkliwych zniszczeń konieczna może być konserwacja ratunkowa lub restauracja dokumentu.