Przechowywanie archiwaliów

Archiwalia na każdym etapie swojego istnienia muszą być odpowiednio zabezpieczone i chronione. Archiwa Państwowe przechowują materiały archiwalne długoterminowo, we właściwych warunkach zgodnych z nowoczesnymi standardami. W tym celu inwestujemy w nowe budynki i magazyny oraz w rozwój repozytorium cyfrowego i systemu archiwizującego dokumentację elektroniczną (ADE).

Bezpieczne przechowywanie

W Archiwach Państwowych zapewniamy bezpieczeństwo materiałom archiwalnym, poprzez:

  • utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej do bezpiecznego przechowywania dokumentacji elektronicznej,
  • przechowywanie archiwaliów w magazynach zapewniających odpowiednie warunki klimatyczne (temperaturę, wilgotność, natężenie światła),
  • prowadzenie profilaktyki konserwatorskiej (okresowe przeglądy akt, odkurzanie archiwaliów zgromadzonych w magazynach itp.),
  • stosowanie opakowań zabezpieczających (pudeł, teczek, obwolut, tub, kopert itp.),
  • ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń wynikających z lokalizacji budynku oraz stanu i lokalizacji magazynu w budynku,
  • opracowanie planów reagowania na ewentualne klęski lub katastrofy i przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie (szkolenia, zakup wyposażenia ratunkowego),
  • właściwe postępowanie z materiałami archiwalnymi przez wykwalifikowanych pracowników.

Dla zainteresowanych

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zabezpieczyć własne dokumenty zapoznaj się z Poradnikiem Rodzinnego Archiwisty.

A jeżeli zainteresował Cię temat bezpiecznego przechowywanie archiwaliów, polecamy Ci nasze publikacje!

Budynek Archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego” – dowiesz się, jakie wymogi powinny spełniać budynki archiwalne, by gwarantować m.in. bezpieczne i długoterminowe przechowywanie materiałów archiwalnych i ich bezpieczne udostępnianie (w tym zalecane wyposażenie niektórych pomieszczeń np. magazynów) oraz jak tworzyć bezpieczne środowisko przechowywania zbiorów.

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego” – znajdziesz tu wskazówki dotyczące profesjonalnego postępowania z archiwaliami i ich ochrony.