Patronat honorowy

Patronat Honorowy i członkostwo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w komitetach honorowych

Patronat Honorowy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć, związanych z działalnością archiwalną.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych obejmuje patronatem honorowym wydarzenia i inicjatywy, związane z zakresem swoich działań i kompetencji.

Jak ubiegać się o patronat?

Jak ubiegać się o przyznanie patronatu honorowego lub uczestnictwo Naczelnego Dyrektora w komitecie honorowym?

  1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania Patronatu Honorowego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i członkostwa Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w komitecie honorowym.
  2. Złóż wniosek, zawierający najważniejsze informacje na temat zgłaszanego przedsięwzięcia, co najmniej 30 dni przed wydarzeniem. Dokument prześlij na adres korespondencyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych lub na adres e-mail: patronaty@archiwa.gov.pl.

Oznakowanie

Jeśli Twoje przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym, umieść informację o tym wyróżnieniu wraz z użyciem logotypu patronatu we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z jego realizacją.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania patronatu uzyskasz pod adresem e-mail: patronaty@archiwa.gov.pl