Instrukcje archiwalne

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt, zwana jest potocznie instrukcją archiwalną. Reguluje ona postępowanie w archiwum zakładowym/składnicy akt z wszelką dokumentacją spraw już zakończonych (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) – od przejęcia dokumentacji przez archiwum zakładowe/składnicę akt po jej zniszczenie lub przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwów Państwowych.

Archiwum zakładowe a składnica akt

Archiwum zakładowe – działa w podmiotach państwowych i samorządowych, które wytwarzają materiały archiwalne.

Składnica akt – działa w podmiotach państwowych i samorządowych, które wytwarzają wyłącznie dokumentację niearchiwalną.

Przykładowe instrukcje archiwalne

Poniżej znajdziesz przykładowe instrukcje archiwalne, które możesz pobrać i dostosować do potrzeb własnej jednostki organizacyjnej:

Narodowe Archiwum Cyfrowe