Instrukcje kancelaryjne

Instrukcja kancelaryjna:

  • określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce
  • reguluje postępowanie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) – niezależnie od tego, w jaki sposób została wytworzona, w jakiej postaci i jakie zawiera informacje – począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz jednostki do momentu jej złożenia w archiwum zakładowym lub składnicy akt.

Poniżej znajdziesz przykładowe instrukcje kancelaryjne, które możesz pobrać i dostosować do potrzeb własnej jednostki organizacyjnej: