Program wydarzenia

Program

Dzień 01
02.02.2022 | 15:00-18:00
15:10-15:19
Powitanie przez Pawła Pietrzyka Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
15:20-15:35
Józef Orzeł Przewodniczący Rady do Spraw Cyfryzacji
15:47-16:10
Kristinn Sigurðsson Wiceprzewodniczący International Internet Preservation Consortium
Dzień 01
02.02.2022 | 15:00-18:00
15:10-15:19
Powitanie przez Pawła Pietrzyka Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
15:20-15:35
Józef Orzeł Przewodniczący Rady do Spraw Cyfryzacji