Relacja z wydarzenia

Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu
Zorganizowane w dniach 16-17 listopada 2021 r. przez Archiwa Państwowe „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” stało się miejscem intensywnej dyskusji nad przyszłością zachowania WWW w Polsce. Wydarzenie zgromadziło szereg wybitnych specjalistów i specjalistek – przedstawicieli europejskich archiwów WWW, Archiwów Państwowych, administracji publicznej oraz ośrodków akademickich, a także liczną publiczność online.

W przemowie otwierającej spotkanie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk zwrócił uwagę na historyczną wartość zawartości Sieci i konieczność jej zachowania.
Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu

– Archiwa Państwowe w Polsce to instytucje nowoczesne, podejmujące stałe wysiłki, aby nie tylko nadążać za postępującą transformacją cyfrową państwa i społeczeństwa, ale także aktywnie włączać się i inicjować – czego przejawem jest choćby łącząca nas dziś inicjatywa „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” – w profesjonalny dyskurs determinujący jej przyszły zakres, kształt czy przebieg. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że historyczne zasoby internetowe nie są dla nas mniej istotne niż dokumenty papierowe, nawet jeśli metody ich gromadzenia, zabezpieczania i opracowania są tak różne od tradycyjnych metod archiwistyki – mówił podczas spotkania dyrektor Pietrzyk.