Wystąpienia

Wystąpienia

Zorganizowane w dniach 16-17 listopada 2021 r. przez Archiwa Państwowe „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” stało się miejscem intensywnej dyskusji nad przyszłością zachowania WWW w Polsce. Wydarzenie zgromadziło szereg wybitnych specjalistów i specjalistek – przedstawicieli europejskich archiwów WWW, Archiwów Państwowych, administracji publicznej oraz ośrodków akademickich, a także liczną publiczność online

W przemowie otwierającej spotkanie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk zwrócił uwagę na historyczną wartość zawartości Sieci i konieczność jej zachowania.