Biblioteka

Biblioteki działają we wszystkich Archiwach Państwowych oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Bogate zbiory biblioteczne uzupełniają nasz zasób materiałów archiwalnych.

Biblioteki w Archiwach Państwowych

Biblioteki Archiwów Państwowych gromadzą publikacje chronologicznie i tematycznie związane z posiadanym przez dane Archiwum zasobem archiwalnym.

Są to przede wszystkim wydawnictwa z zakresu:

 • historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej,
 • archiwistyki i nauk pomocniczych historii,
 • prawa,
 • administracji.

Współczesny księgozbiór Archiwów Państwowych uzupełniają zbiory historyczne. Najstarsze księgi pochodzą z XV wieku.

Katalog on-line zbiorów bibliotecznych

Informacje o zbiorach bibliotek Archiwów Państwowych i Centralnej Biblioteki Archiwistycznej możesz wyszukać również w katalogu OPAC.

Zbiory Bibliotek Archiwów Państwowych udostępnianie są wszystkim zainteresowanym na miejscu w Bibliotece lub w Czytelni Akt danego Archiwum Państwowego.

Centralna Biblioteka Archiwistyczna

Centralna Biblioteka Archiwistyczna to biblioteka Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Posiada wyjątkowy, najobszerniejszy w Polsce, zbiór publikacji polskich i obcych z zakresu archiwistyki i nauk pomocniczych historii.

Centralna Biblioteka Archiwistyczna gromadzi, przechowuje i udostępnia publikacje w szczególności z zakresu:

 • archiwistyki, w tym teorii i praktyki archiwalnej polskiej i zagranicznej,
 • rozwoju form kancelaryjnych i zarządzania dokumentacją, w tym dokumentacją elektroniczną,
 • archiwoznawstwa polskiego i zagranicznego,
 • norm i standardów archiwalnych,
 • prawa, w tym prawa archiwalnego i prawa autorskiego,
 • popularyzacji archiwów i ich zasobu oraz działalności edukacyjnej,
 • historii i nauk pomocniczych historii,
 • oraz publikacje wydawane przez Archiwa Państwowe.

Zbiory Centralnej Biblioteki Archiwistycznej udostępniamy na miejscu w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15.

Możesz się z nami skontaktować również wysyłając mail na adres: ndap@archiwa.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 22 56 53 600, 22 56 54 663.