Pracownie konserwacji jednostkowej

W pracowniach konserwacji jednostkowej wykonywane są specjalistyczne zabiegi konserwatorskie, przywracające walory użytkowe i estetyczne archiwaliom. 

W ramach sieci Archiwów Państwowych działa system współpracy międzykonserwatorskiej. Specjalistyczne pracownie konserwacji jednostkowej działające w 17 Archiwach:

 • Archiwum Akt Nowych,
 • Archiwum Głównym Akt Dawnych,
 • Archiwum Narodowym w Krakowie,
 • Archiwum Państwowym w Białymstoku,
 • Archiwum Państwowym w Gdańsku,
 • Archiwum Państwowym w Katowicach,
 • Archiwum Państwowym w Lublinie,
 • Archiwum Państwowym w Łodzi,
 • Archiwum Państwowym w Olsztynie,
 • Archiwum Państwowym w Poznaniu,
 • Archiwum Państwowym w Przemyślu,
 • Archiwum Państwowym w Radomiu,
 • Archiwum Państwowym w Szczecinie,
 • Archiwum Państwowym w Toruniu,
 • Archiwum Państwowym w Warszawie,
 • Archiwum Państwowym we Wrocławiu,
 • Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

udzielają wsparcia w zakresie działań konserwatorskich dla mniejszych pracowni funkcjonujących w pozostałych Archiwach.

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Pracownicy Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów to eksperci w dziedzinie konserwacji i zabezpieczania zbiorów archiwalnych – w szczególności dokumentów na papierze i pergaminie, a także pieczęci woskowych.

Poza realizacją zadań konserwatorskich na rzecz jednostki macierzystej, CLKA realizuje zadania na rzecz całej państwowej sieci archiwalnej, m.in. w zakresie doradztwa, szkoleń i badań.

Zadania pracowni konserwacji

Najważniejsze zadania realizowane przez pracownie konserwacji jednostkowej to:

 • identyfikacja potrzeb w zakresie profilaktyki, ochrony i konserwacji,
 • monitorowanie warunków przechowywania zasobu archiwalnego,
 • sprawdzanie stanu zachowania zasobu oraz poszczególnych archiwaliów,
 • szacowanie zagrożeń związanych z udostępnianiem, eksponowaniem oraz przechowywaniem archiwaliów w niewłaściwych warunkach środowiskowych,
 • wykonywanie podstawowych zabiegów konserwatorskich w ramach konserwacji zachowawczej (mającej zminimalizować i spowolnić proces niszczenia materiałów archiwalnych),
 • wykonywanie specjalistycznych zabiegów z zakresu konserwacji i restauracji archiwaliów, które przywracają im walory użytkowe i estetyczne,
 • dezynfekcja akt,
 • przygotowanie konserwatorskie archiwaliów do wypożyczenia na wystawy i udostępniania w pracowniach (czytelniach),
 • prowadzenie instruktaży z zakresu szeroko pojętej profilaktyki konserwatorskiej dla pracowników Archiwów Państwowych,
 • konsultacje konserwatorskie dla zainteresowanych instytucji publicznych (m.in. w ramach nadzoru archiwalnego) oraz osób prywatnych w ramach realizacji projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

Ważne!

Pracownie konserwacji jednostkowej:

 • nie dokonują certyfikacji urządzeń konserwatorskich lub wspomagających prace konserwatorskie, ani nie potwierdzają w innej formie ich skuteczności,
 • nie świadczą usług komercyjnych – prowadzą działania na rzecz zabezpieczania zasobu Archiwów Państwowych.