Ratowanie dokumentów

Jak ratować dokumenty w sytuacjach szczególnych zagrożeń?

W momencie wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej zagrażającej dokumentom, należy przeprowadzić ich ewakuację. W zależności od skali zdarzenia (pęknięta rura kanalizacyjna – powódź) ich ewakuację możesz rozpocząć natychmiast lub dopiero po uzyskaniu zgody od właściwych służb ratunkowych (np. straż pożarna, nadzór budowlany).

Ewakuacja

Jeżeli tylko możesz – ewakuuj dokumenty z miejsca zagrożenia. Przenieś je do suchych zadaszonych, przewiewnych pomieszczeń (lub tymczasowo do garażu, pod wiatę, itp.). Przeprowadź selekcję najcenniejszych lub najważniejszych materiałów, które w pierwszej kolejności będą zabezpieczane. Podczas akcji ratunkowej, o ile to możliwe, nie oddzielaj od dokumentów okładek, teczek i innych opakowań, na których zapisane są ważne informacje.

Ważne! Wszystkie prace ratownicze przeprowadzaj w odzieży ochronnej (rękawice, fartuch, kombinezon, maski zabezpieczające drogi oddechowe oraz okulary ochronne).

W przypadku wystąpienia katastrofy (dokumenty zalane, nadpalone, zanieczyszczone środkami chemicznymi) skontaktuj się niezwłocznie i podejmij współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem w zakresie zabezpieczania papieru. Uzgodnij z nim również zakres koniecznych prac (np. oczyszczanie, suszenie, zamrażanie, dezynfekcja). Pozwoli to uniknąć błędów w zabezpieczeniu zniszczonych dokumentów.

Dla zainteresowanych

Jak postępować w sytuacji katastrofy zagrażającej dokumentom, dowiesz się z naszych opracowań: